Materiály zabývající se rostlinami z čeledi Pyrolaceae z různých hledisek

 

Skoro všechny texty mám okopírovány a k dispozici, kromě těch označených hvězdičkou, ty jsem neviděl.

 

Brundrett, M. & Kendrick, B. (1990): The roots and mycorrhizas of herbaceous woodland plants. II. Structural aspects of morphology. – New Phytologist 114: 469–479.    vybaveno pěknými fotkami mikroskopických preparátů řezů kořeny

Dorr, L.J. & Barrie, F.R. (1993): Typification of the Linnaean names in Pyrola (Ericaceae, Pyroloidae). – Brittonia 45(2): 177–180.    jen nomenklatura

Freudenstein, J.V. (1999): Relationships and character transformation in Pyroloideae (Ericacaee) based on ITS sequences, morphology, and development. – Systematic Botany 24(3): 398–408.    kladistika, nomenklatura

* Holm (1898): Pyrola aphylla: a morphological study. – Bot. Gaz. 25, p. 246.    nevím

Hunt, R. & Hope-Simpson, J.F. (1990): Growth of Pyrola rotundifolia ssp. maritima in relation to shade. – New Phytologist 114: 129–137.   novodobá anglická populační biologie

Hunt, R., Hope-Simpson, J.F. & Snape, J.B. (1985): Growth of the Dune Wintergreen (Pyrola rotundifolia ssp. maritima) at Braunton Burrows in relation to weather factors. – International Journal of Biometeorology 29(4): 223–334.    stejně jako předchozí

* Christoph (1921): Untersuchungen über mykotrophen Verhältnisse der „Ericales“ und die Keimung von Pirolaceen. – Beih. Bot. Centralbl 38, 1. Abt., 115.    nevím

* Irmisch (1855): Bemerkungen über einige Pflanzen der deutschen Flora. – Flora 38, 2. Teil, 625.    nevím

* Irmisch (1859): Über einige Pyrolaceen. – Flora 42: 497.    nevím

Kircher, O., Loew, E. & Schröter, C. (….): Lebensgeschichte der Blütenpflanzen Mitteleuropas, svazek IV, díl 1, pp 184–233.    klasická podrobná observační práce, německá kvalita

* Kjellman (1886): Pyrola secunda’s pf skottbyggnaden betingade s.k. „vandring“. Bot. Notiser för Ǻr 1886, p. 209, Lund.    nevím

Knudsen, J.T. & Olesen, J.M. (1993): Buzz-pollination and patterns in sexual traits in north European Pyrolaceae. – American Journal of Botany 80(8): 900–913.    o opylování, trochu nuda

Knudsen, J.T. & Tollsten, L. (1991): Floral scent and intrafloral scent differentiation in Moneses and  Pyrola (Pyrolaceae). – Plant Systematics and Evolution 177: 81–91.    o květních vůních pyrol

Kramář, O. (1899): Studie o mykorhize u hruštičky okrouhlolisté (Pirola rotundifolia L.). – Rozpravy České akademie… Třída II, ročník 8, číslo 29.    dlouhý obtížně čitelný text, v duchu Velenovského

Lück, R. (1941): Zur Keimung der heimischen Pirola-Arten. – Flora 35 (135), 5 pp.    výborná studie experimentující s klíčením pyrol, velmi zajímavé výsledky

Robertson, D.C. & Robertson, J.A. (1985): Ultrastructural aspects of Pyrola mycorrhizae. – Canadian Journal of Botany 63: 1089–1098.    krásná fota mikroskopických řezů kořeny

Serebrjakov, I.G. (1952): Morfologija vegetativnych organov vysšich rastenij, pp. 50–51, 111, 212–213, 284–287, 349. Sovetskaja nauka, Moskva.    spíš do počtu

Smith, S.E. & Read, D.J. (1997): II Arbutoid and monotropoid mycorrhizas. In: Mycorrhizal symbiosis, 301–322, 2nd ed., Academic Press.    stručný základ o mykorhizách

Soon Suk Kang & Myong Gi Chung (1997): Spatial genetic structure in populations of Chimaphila japonica and Pyrola japonica (Pyrolaceae). – Ann. Bot. Fennici 34: 15–20.    populačka, zajímavé a pěkně napsané

Velenovský, J. (1892): O biologii a morfologii rodu Monesis. – Rozpravy České akademie císaře Fantiška Josefa pro vědy, slovesnost a umění v Praze, třída II, ročník 1, číslo 39.    základní český článek, poznatky asi už překonané, často z něj přebírané obrázky

Velenovský, J. (1905): Vergleichende Morphologie der Pflanzen. I. Teil, Die Keimung der akotylen Pflanzen, pp. 345–368.    zestručněný předchozí materiál

Velenovský, J. (1905): Über die Keimpflanzen der Pirolaceen. – Bulletin international de l’Académie des Science de Bohéme X.    ve francouzštině

Warming, E. (1908): The structure and biology of arctic flowering plants. I. Ericinae (Ericaceæ, Pirolaceæ). I. Morphology and biology, Fam. Pirolaceæ, pp. 56–71. – Meddelelser om Grønland 36/1, Copenhagen.    o biologii, nic extra