Grantový projekt financovaný Grantovou agenturou Akademie věd ČR, 2008-2012.

kód IAA600050812

 

Průběžné zprávy o řešení projektu za roky 2008, 2009 a 2010.

NPR Křivé jezero na Dyji, začátek projektu na jaře 2008. Zleva Barbora Pelánková, Péter Szabó,

Radim Hédl, Marcela Mácová, Jana Müllerová a Tomáš Černý. Foto D. Lekeš.

 

NPR Karlštejn, Český kras. Výběr lokalit pro umístění trvalých ploch. 14. dubna 2009.

Zleva Tomáš Tichý, Jaroslav Obermajer, Vojen Ložek, Josef Mottl (všichni Správa CHKO

Český kras), Martin Kopecký (Botanický ústav AV ČR). Foto R. Hédl.