> publikace

 

Konference / Conferences

(do roku / until 2008)

 

Vavříček D. & Hédl R.(2002): Lesní a půdní typy 8. LVS Jeseníků. [Forest and soil types in the 8th forest altitudinal level in Jeseniky Mts.] In: Viewegh J. (ed.): Problematiky lesnické typologie IV. Sborník příspěvků ze semináře v Kostelci nad Černými lesy, 30.–31. 1. 2002, ČZU Praha, p. 31–32. ISBN 80-213-0913-X

Hédl R., Maryšková Z. a Rejšek K. (2003): Long-term changes of vegetation and soils of forest ecosystems in Devin Nature Protected Area, Czech Republic. Poster a abstrakt ve sborníku konference Annual Meeting of British Ecological Society and A.G.M., Manchester, 9.–11. 9. 2003.

Hédl R. (2003): Lesní vegetace NPR Děvín (CHKO a BR Pálava) po 50 letech samovolného vývoje a alternativy budoucího hospodaření. [Forest vegetation of Děvín Nature Protected Area (Pálava) after 50 years of succession, with alternatives of future management] In: Karas J. et al. (eds): Vliv hospodářských zásahů a spontánní dynamiky porostů na stav lesních ekosystémů. Sborník příspěvků z konference v Kostelci nad Černými lesy, 20.–21. 11. 2003, ČZU Praha. ISBN: 80-213-1082-0 [In Czech] Abstrakt, text ve Wordu zde

Hédl R. (2004): Role člověka při formování lesních biocenóz NPR Děvín, Pálava. In: Polehla, P. (ed.): Hodnocení stavu a vývoje lesních geobiocenóz. Sborník příspěvků z mezinárodní konference 15.–16. 10. 2004 v Brně, Geobiocenologické spisy, sv. 9, MZLU v Brně, 111–116. ISBN 80-7157-787-1 pdf

Hédl R., Rejšek K. & Maryšková Z. (2004): Lesní půdy NPR Děvín, Pálava. In: Rohošková M. (ed.): Pedologické dny 2004. Sborník z konference na téma pedodiverzita, 20.–21. 9. 2004, Roztoky u Křivoklátu, pp. 38–39. Česká zemědělská univerzita, Praha. ISBN: 80-213-1248-3. (+ poster) Soubor ve Wordu zde

Hédl R., Petřík P. & Boublík K. (2004): Acidifikace lesních půd Jeseníků, metodologické a stanovištní vlivy. In: Rohošková M. (ed.): Pedologické dny 2004. Sborník z konference na téma pedodiverzita, 20.–21. 9. 2004, Roztoky u Křivoklátu, pp. 40–42. Česká zemědělská univerzita, Praha. ISBN: 80-213-1248-3. (+ poster) Soubor ve Wordu zde

Hédl R. (2004): Konference k 35. výročí založení CHKO Jeseníky, Karlova Studánka, listopad 2004; poster.

Hédl R. (2005): Botanical data as sources for assessment of long-term environmental changes. In: Agnoletti M. Armiero M., Barca S. & Corona G. [eds]: History and Sustainability, Third International Conference of the European Society for Environmental  History, Proceedings, pp. 73–78.16.–19. 2. 2005. Florence, Italy. Přednáška a článek ve sborníku. pdf

Hrázský Z., Boucníková E. & Hédl R. (2006): Coincidence of two largest vegetation databases in the Czech Republic – example of beech forest vegetation. – 5th workshop “Vegetation databases”,Vegetation databases and monitoring. 22nd–24th February 2006, Department of Ecology and Evolutionary Biology, University Bremen, SRN. Přednáška, abstrakt ve sborníku.

Hédl R., Boucníková E. & Hrázský Z. (2006): Assessment of environmental conditions using two largest vegetation databases in the Czech Republic – any differences? – 5th workshop “Vegetation databases”,Vegetation databases and monitoring. 22nd–24th February 2006, Department of Ecology and Evolutionary Biology, University Bremen, SRN. Poster, abstrakt ve sborníku.

Hédl R., Danihelka J. (2006): Dry grassland dynamics over 14 years: weather-driven fluctuations, but no trend. [Dynamika suchého trávníku během 14 let: počasím ovlivněné fluktuace, ale žádný trend.] – British Ecological Society Annual Meeting and AGM, 4.–7. 9. 2006, Oxford, UK. Poster, abstrakt ve sborníku.

Hédl R., Petřík P., Boublík K. (2006): Forest soil acidification in mountainous area over the period of 60 years (1941/42-2003/04). [Acidifikace lesních půd horské oblasti za 60leté období (1941/42-2003/04).] – British Ecological Society Annual Meeting and AGM, 4.–7. 9. 2006, Oxford, UK. Poster, abstrakt ve sborníku.

Hédl R. (2006): Vegetation diversity in a temperate forested area: properties and effect of sampling design. [Diverzita vegetace v zalesněném temperátním území: vlastnosti a vliv sampling designu.] – British Ecological Society Annual Meeting and AGM, 4.–7. 9. 2006, Oxford, UK. Přednáška, abstrakt ve sborníku.

Hédl R. (2006): Flóra a vegetace lesů JZ části Českého krasu. [Flora and vegetation of forests of SW part of the Cesky kras.] – Eutrofizační trendy v lesní vegetaci Českého krasu, 26. 10. 2006, Svatý Jan pod Skalou. Přednáška.

Hédl R. (2006): Změny v lesní a lesostepní vegetaci CHKO Pálava. [Changes in forest and forest-steppe vegetation in the Palava Landscape protected area.] – Eutrofizační trendy v lesní vegetaci Českého krasu, 26. 10. 2006, Svatý Jan pod Skalou. Přednáška.

Hédl R. (2007): Royal Forest in the Czech Lands – A first approach. [„Royal Forest“ v českých zemích – první přiblížení.] – Environmental Connections, 4th ESEH conference, 5.-9. 6. 2007, Amsterdam. Přednáška v rámci přihlášeného bloku, abstrakt ve sborníku.

Hédl R. (2007): Biologická hodnota a funkce středního lesa. [Biological value and functioning of the coppice-with-standards wood.] – Jaká je budoucnost hospodaření ve středním lese? Seminář České lesnické společnosti, 24.-25. 5. 2007, Moravský Krumlov. Přednáška.

Petřík P., Kirschner J., Hédl R., Hruška J. (2007): Discussion on Sustainable Management in the Czech Forests. – Sustainable Neighbourhood – from Lisbon to Leipzig through Research (L2L). 4th BMBF-Forum for Sustainability German EU Council Presidency 2007 8-10 May, Leipzig. Poster, abstrakt.

Hédl R., Svátek M., Dančák M. (2007): Tree diversity and structural parameters of 1-ha plot in Kuala Belalong, Brunei. – 7th International Flora Malesiana Symposium, 17-22 June 2007, Leiden, The Netherlands. Poster a abstrakt.

Hédl R. (2007): “Natura 2000” habitats monitoring system in the Czech Republic: its designing and shape. – Monitoring the Effectiveness of Nature Conservation. International conference, Swiss Federal Research Institute WSL, Switzerland, September 3-6, 2007. Poster, abstrakt.

Hédl R. (2007): Vliv estetických kritérií na posuzování vegetace v botanice. [Aesthetical criteria in vegetation research.] – Konference Krása, krajina, příroda. Ústav dějin umění AV ČR [Institute of Fine Arts History, Czech Academy of Sciences], Praha, October 16–17, 2007. Přednáška.

Hédl R. (2007): Past use and present shape of the lowland forests of the Czech Republic. –Trends in Research and Teaching of Historical Ecology in Central Europe. October 26−27, 2007, Central European University, Budapest. Přednáška.

Filipová L. & Hédl R. (2008): Variabilita referenčních půdních typů v lučních mokřadech na jihu chilské Patagonie. – Environmental Sciences, Fakulta životního prostředí, Praha. Poster, abstrakt.

Hédl R. & Szabó P. (2008): Historická ekologie: zaměření a perspektivy v České republice. – Ekologie v 21. století, zakládající konference ČSPE, 25.–27. 4. 2008, Třeboň. Přednáška, abstrakt.

Hédl R., Kopecký M., Somodi I., Černý T. & Petřík P. (2008): Construction of a vegetation map derived from topographic predictors of vegetation types: how realistic can it be? – 17th International Workshop European Vegetation Survey – Using phytosociological data to address ecological questions, 1.–5. 5. 2008, Brno. Přednáška, abstrakt.

Hédl R. & Svátek M. (2008): Biodiverzita lesů našich národních parků: jak naplnit jeden z primárních účelů existence NP v současné situaci. – Workshop Management lesů v národních parcích České republiky. Přednáška a text, sborník rozšířených abstraktů, pp. 20–23.

Глеб Р., Гедл Р. (2008): Аналіз рослинності г. Піп Іван (Мараморошські гори). – ФІТОРІЗНОМАНІТТЯ КАРПАТ: СУЧАСНИЙ СТАН, ОХОРОНА ТА ВІДТВОРЕННЯ. ПРОГРАМА. Přednáška a text ve sborníku, pp. 46–48.

Hédl R., Kopecký M., Černý T. & Petřík P. (2008): Fine-scale diversity of temperate woods in Bohemian Karst: effects of site history, species pool and topography-related factors. – BES Annual Meeting and AGM, 3.–5. 9. 2008, London, UK. Přednáška, abstrakt.

Hédl R., Wernerová V. & Komárek J. (2008): Forest vegetation of Milovicky Wood under the influence of game preserve: disentangling temporal and spatial evidences. – BES Annual Meeting and AGM, 3.–5. 9. 2008, London, UK. Poster, abstrakt.

Hédl R., Svátek M., Volařík D., Dančák M., Abdul Wahab R. & Abdullah Bat M.S. (2008): Tree dynamics of mixed dipterocarp forest in Brunei Darussalam: spatial patterns in relation to site topography. – BES Annual Meeting and AGM, 3.–5. 9. 2008, London, UK. Poster, abstrakt.

Filipová L., Hédl R. & Covachevich C. N. (2008): Variability of the Soil Types in Meadow Wetlands in the southernmost Chilean Patagonia. – Soil: A work of art of the nature. Santiago de Chile, 9.–18. 11. 2008. Poster, abstrakt.