publikace (včetně pdf)
    konference
    LONGWOOD (grantový projekt)
    Nížinné lesy (grantový projekt)
    témata diplomek
    stav lesů v ČR z ekologické perspektivy

    Prohlášení ČBS k hospodaření v lesích

    hruštičky
    Jesenická prameniště (vzácné rostliny)
 

 

Když se dva hádají a jeden z nich má poctivých 55 procent pravdy, je to moc dobře a není proč se tím trápit.

A když má pravdu ze 60 procent? To je krása, velké štěstí a ať děkuje Pánu Bohu.

Ale co říct o 75 procentní pravdě? Moudří lidé říkají, že to už je velmi podezřelé.

No a co říct o 100 procentech? Takový, co tvrdí, že má stoprocentní pravdu, to je hanebný žvanil, strašný rabiát, největší ničema.

 

Starý Žid z Podkarpatska

(Czesław Miłosz: Zotročený duch, Torst 1992)