Narodil jsem se  8. srpna 1976Jeseníku. Zde jsem také strávil prvních devatenáct let života. Jesenické hory a lesy mě silně poznamenaly. Nejvíc jsme v lese pobývali s mým dědečkem Václavem Hédlem (1920-2003), který v Jeseníkách strávil skoro padesát let svého života a který mě asi nejvíc ovlivnil v dalších rozhodnutích.

Pro přílišnou lenost a odpor k manuální práci, jakož i jisté intelektuální sklony, jsem se rozhodl jít na studia. Vybral jsem si krásný obor, botaniku. V letech 1995 až 2001 jsem studoval Přírodovědeckou fakultu Univerzity Karlovy v Praze, se zaměřením na geobotaniku. Bylo to jedno z nejužitečnějších období mého dosavadního života.

Když už jsem byl v Praze, napadlo mě, že bych mohl přiživit své umělecké sklony a zkusit přijímačky na AVU. V letech 1996 až 2003 jsem studoval v ateliéru malby I Jiřího Sopka (pro lepší představu o tamních poměrech viz video Představení ateliéru). Studium jedné školy dělá z člověka většinou úzce zaměřeného specialistu nebo dnes stále častěji nedovzdělance, studium dvou nebo více škol pak polovzdělance, což je podle všeho i můj případ.

Leč studia jsem stále ještě neměl dost, a tak jsem se rozhodl pokračovat doktorátem. Odehrával se na Ústavu geologie a pedologie na Mendlově atd. univerzitě v Brně. Začal jsem v roce 2001, obhajobu disertačky jsem měl na podzim 2005. Do čtveřice všeho dobrého jsem od roku 2003 ještě distančně navštěvoval na Dějiny umění brněnské FF, ale nakonec nedokončil.

Pro přímé studium reality jsem si vybral cestování, oblíbenou činnost mnoha lidí. Cestovní zážitky mám nejhezčí z tropů, obzvlášť asijských.

Celá moje dosavadní pracovní kariéra se odvíjí od listopadu 2004, odkdy pracuju v oddělení vegetační ekologie Botanického ústavu Akademie věd. Vědeckou činnosti zaměřuji hlavně na lesy, a to jak temperátní, tak tropické.

Od roku 2005 máme psa Růženu.

 

CV (moje, stručné, anglické)