Vzácné rostliny ze 41 subalpinských pramenišť na hlavním hřebeni Hrubého Jeseníku

 

2008-2009-2010

 

Sběr dat v rámci grantu Současné a historické změny na horských rašeliništích Sudet. Radim Hédl, Martin Jiroušek a Linda Zajíčková. Určování sběrů M. Jiroušek, V Grulich.

 

Čísla jsou lokality podle seznamu:

Velká Kotlina 14–19 a 31–41

Malá Kotlina 1–10

Malý Děd 24–26

 

Achillea „sudetica“: 5, 12, 28, 32, 35, 37

Allium schoenoprassum: 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41

Bartsia alpina: 2, 3, 6, 7, 8, 9, 18, 19, 33, 34, 40, 41

Betula carpatica: 7, 9, 18

Cardamine opizii: 13, 16, 27

Carex aterrima: 9

Carex buxbaumii: 32, 33, 39

Carex cf. lepidocarpa: 5, 9, 15, 19, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 39, 40, 41

Carex vaginata: 8, 24, 25, 26, 28

Cerastium fontanum: 1, 2, 3, 5, (32)

Dactylorhiza fuchsii: 1, 2, 3, 5, 6, 9, 16, 18, 21, 22, 23, 29, 33, 36, 41

Drosera rotundifolia: 18, 36, 41, 19

Epilobium alsinifolium: 1, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 13,14, 16, 17, 19, 21, 22, 24, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 41

Epilobium anagallidifolium: 13, 20, 31

Epilobium nutans: 2, 38

Eriophorum angustifolium: 2, 3, 6, 7, 10, 13, 15, 16, 18, 19, 23, 24, 26, 27, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 39, 40, 41

Eriophorum latifolium: 9

Eriophorum vaginatum: 30

Gentiana asclepiadea: 3

Gentiana verna: 19, 32, 33, 34, 35

Listera ovata: 2, 3

Luzula sudetica: 12, 13, 14, 15, 16, 23, 24, 31, 32, 37, 38, 40

Paris quadrifolia: 2

Parnassia palustris: 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 15, 16, 18, 19, 32, 36, 37, 39, 40, 41

Phyteuma orbiculare: 18, 19, 32, 33, 36, 37, 40, 41

Pinguicula vulgaris: 2, 3, 6, 7, 8, 9, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 24, 25, 26, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 39, 40, 41

Poa alpina: 21

Potentilla aurea: 21

Prunella vulgaris (?grandiflora): 2, 3

Salix hastata: 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 22, 31, 33, 35, 37, 38, 39, 40, 41

Selaginella selaginoides: 2, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 21, 24, 32, 34, 35, 36

Swertia perennis: 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 33

Thesium alpinum: 6, 7

Trichophorum alpinum: 6, 7, 8, 9, 18, 19, 27, 32, 33, 36, 40, 41

Trollius altissimus: 2, 3, 5, 6, 9, 10, 15, 17, 19, 34, 41

Valeriana sambucifolia: 3, 13

Viola sudetica: 21, 34

 

Komentář (RH):

 

- Achillea „sudetica“: mimo Velkou a Malou Kotlinu dvě z pramenišť v závěru severní větve Medvědího žlebu (u Kamzičníku). Určení přibližné, nutná přesná determinace.

- Bartsia alpina: jen ve Velké a Malé Kotlině.

- Cardamine opizii: vzácná, jen na 3 prameništích, většinou mimo Kotliny.

- Carex aterrima: jen na centrálním skalním prameništi v Malé Kotlině.

- Carex lepidocarpa: poměrně zřetelné i přechodné populace k Cx. flava s. str. Zde jen ty vyhraněné. Chtělo by to posbírat, prozkoumat důkladněji. Ze sběru potvrzeno na lokalitě 5. Zřejmě jen v Malé a Velké Kotlině.

- Carex vaginata: tři lokality: na jednom z menších pramenišť v Malé Kotlině, na všech prameništích na Malém Dědu, nová lokalita – hlavní prameniště v závěru severní větve Medvědího žlebu (Kamzičník). Ve Velké Kotlině nezaznamenána.

- Cerastium fontanum: určené populace Cerastium fontanum s. str. – nalezeny jen v Malé Kotlině, plus jednou ve Velké Kotlině (neurčováno).

- Epilobium anagallidifolium, E. nutans: roztroušeně, vzácně (závěr severní větve Medvědího žlebu – Kamzičník, nad Barborkou, Velká a Malá Kotlina). Možná vzájemná záměna, E. anagallidifolium po určení ze sběru potvrzeno na lokalitě 13 (Kamzičník). E. nutans – na lokalitách 2 (MK) a 38 (VK) určeno ze sběru, resp. v terénu podle Klíče.

- Eriophorum latifolium: jen na hlavním (skalním) prameništi v Malé Kotlině.

- Gentiana asclepiadea: na jednom z pramenišť v SV části Malé Kotliny, kde byla prořezávána kleč.

- Gentiana verna: jen ve Velké Kotlině; málo početně, jen na prameništi 34 několik set odkvetlých lodyh.

- Luzula sudetica: většina lokalit ve Velké Kotlině, dále na několika místech v oblasti hřebene mezi Vysokou holí a Velkým Májem, také na Malém Dědu.

- Paris quadrifolia: v Malé Kotlině v nadm. v. 1288 m.

- Parnassia palustris: poměrně častá, ale jen ve Velké a Malé Kotlině.

- Poa alpina: jednou na prameništi nad Ovčárnou. Sebráno, determinováno.

- Pinguicula vulgaris: ve Velké a Malé Kotlině na většině pramenišť, jinak jen dvě lokality – Malý Děd (dlouho známá) a na Kamzičníku v závěru severní větve Medvědího žlebu (nově nalezená).

- Prunella vulgaris (?grandiflora): jen v Malé Kotlině, nejprve determinací ze sběru (V. Grulich) jako P. g., poté terénním pozorováním (L. Bureš) jako P. v. Prozatím ponecháno.

- Salix hastata: na většině pramenišť ve Velké a Malé Kotlině, dále nad Ovčárnou a na Kamzičníku. Identifikace někdy nejistá – křížence se S. silesiaca.

- Selaginella selaginoides: na většině pramenišť ve Velké a Malé Kotlině, společně s Pinguicula vulgaris. Dále 2x na Kamzičníku (závěr S větve Medvědího žlebu) a nad Ovčárnou.

- Swertia perennis: na většině pramenišť v Malé Kotlině, jednou ve Velké Kotlině.

- Thesium alpinum: jen na dvou prameništích v Malé Kotlině.

- Trichophorum alpinum: častěji ve Velké a Malé Kotlině; mimo to na hlavním prameništi v Kotlině Pradědu.

- Trollius altissimus: jen Velká a Malá Kotlina, poměrně často.

- Valeriana sambucifolia: vzácně jen v Malé Kotlině a na Kamzičníku.