Jesenické lázeňské prameny jsou zajímavým kulturním fenoménem. Zpestřují krajinu kolem Jeseníku, lze je plánovaně i náhodně obcházet a přitom se třeba poučit o historii Jesenicka. V nedávné době se o ně jeseničtí (hnutí Brontosaurus) i přespolní nadšenci začali zajímat, opravovat je, vytvořili naučnou stezku, která spojuje několik pramenů poblíž Lázní Jeseník. Většina pramenů vznikla za doby největšího rozvoje lázní v 19. století. Pak spíš chátraly, některé z nich dokonce úplně nebo téměř zanikly.

Začátkem 90. let jsme vytvořili přehled stavu všech pramenů, které jsme byli schopni najít jednak kolem Lázní Jeseník, jednak na Zlatém Chlumu u Jeseníku (celkem jich je přes 70). Dva strojopisy jsou nyní díky Lubě Hédlové naskenovány a k zde dispozici. Význam těchto přehledů je hlavně v tom, že zachycují stav pramenů počátkem 90. let, včetně fotodokumentace a nákresů desek, detailů apod.

 

1. podoba přehledu z roku 1992

Citace: Hédl R. 1992, Prameny v okolí Lázní Jeseník. Ms., 70 pp.

            www.hedl.net/jeseniky/prameny/prameny.htm

 

2. rozšířená podoba přehledu z roku 1993:

  1. část

  2. část

  3. část

Citace: Hédl R. 1993, Lázeňské prameny v okolí Lázní Jeseník. Ms., 165 pp.

            www.hedl.net/jeseniky/prameny/prameny.htm

 

 

Pramen Kamenice (foto z práce)