> další obrázek                > na úvod

Krajina v okolí Nových Vilémovic.

Vidíme dříve intenzivně obhospodařovanou, dnes liduprázdnou, v posledních

padesáti letech pozvolna opět "divočící" krajinu.