> další obrázek                > na úvod

Vrch Děvín od Mikulova.

Patrné jsou odlesněné jihovýchodní svahy s bílými vystupujícími vápencovými skalkami.

Na hřebeni je vysázená doubrava a jasanina, dřív byl také holý.