Ostrý křídový útes Königsstuhlu, porostlý zčásti bučinami.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

> další obrázek                

 

 

> ven na text