obrázky krajiny

   obrázky kytek

 

soutěska Aradhéna, stará římská cesta přes soutěsku

vápencový vrchol Gigilos v Lefka Ori na západní Krétě

pustý vrchol Kédhrosu

Kédhros od západu

Lefka Ori - Bílé hory na západní Krétě

Livaniana

opuštěné polní terasy v Livanianě

"les" Quercus coccifera

platan

soutěska Rouvas

soutěska Rouvas v rannním světle

porosty Quercus coccifera nad soutěskou Rouvas

různé okusové formy dubu

totální eroze, ale dub stejně roste

soutěska Aradhéna - šedá a oranžová

hlavní tvůrce bonsají - koza

Psiloritis (Ída) na střední Krétě

geologické formace na Volakasu, západní Kréta

bizarně zvrásněná sedimentární hornina

balvany, kam se podíváš

okusové formy dubu