> další

 

< návrat

   
Pohled do šachty domu v centru Kowloonu, kde jsme 2x přebývali v hostelu.