Belalong

 

Belalong je tropická řeka v distriktu Temburong. Nedaleko nad jejím ústím do Temburongu byla začátkem 90. let postavena terénní stanice Brunejské univerzity. Řeka je nádherně čistá, viditelnost je aspoň čtyři nebo pět metrů. Kolem je dosud neporušený prales plný různých zvířat – nejnápadnější jsou giboni a zoborožci. V řece je spousta ryb, všímali jsme si hlavně přísavných sumečků, kteří jsou u nás často trápeni v akváriích. Tady člověk vidí, co skutečně potřebují – proudící vodu. V Belalongu žijí i velcí hadi – naštěstí jsme se žádnému hroznýši nepřipletli do cesty, nebo si nás nespletl s kořistí a včas odplul.

Velký zážitek je procházet řekou proti i po proudu. Řeka je neuvěřitelně různorodá. Místy je úplně mělká, štěrkové lavice jsou sotva smáčeny vodou, nebo vytváří malé peřeje. Jinde je hluboká několik metrů, teče pomalu a takové úseky je někdy třeba přeplavat. To může být obzvlášť zábavné když máte na krku foťák.

 

zpět

 

 

 

 Sg. Belalong

uprostřed pralesa

čistá voda

pozor na hada

palmy

palmičky

květ divokého banánu

soutok Belalongu a Temburongu