Kuala Belalong Field Studies Centre

 

Alias KBFSC je součástí Universiti Brunei Darussalam. Má značně rozvětvenou administrativu, provozní zázemí i slušnou finanční podporu. Hlavním smyslem je podporovat vzdělání a výzkum. To první se uskutečňuje formou čtyřdenních návštěv středoškolských studentů a jejich pedagogů z Bruneje i odjinud, vždy dvakrát za měsíc. Hezky se jim přitom věnují dvě stálé zaměstnankyně KBFSC. Věda je ovšem vzhledem k luxusu, který stanice nabízí, a jedinečnosti belalongského pralesa, silně v mínusu. Nejvíc se tady dělalo během dvou let při založení stanice. Univerzita nabízí roční fellowshipy vázané na výzkumný pobyt na stanici, navíc solidně placené. Bohužel se nikdo moc nehlásí. Člověk se táže, kde je chyba, když vše je tak dokonale připraveno?

 

zpět

 

 

 

 

 příjezd na stanici

computer rům

hromada větví

větve roztříděné

stačí usušit

výzkumníkova ložnice

dráček

neotravuj...